Diğer Hizmetler

İLKYARDIM EĞİTİMİ

‘Temel İlkyardım Eğitimi’  , Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi alan kuruluşlarca  konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde Yangın Eğitimcisi tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın eğitimi sertifikasına sahip kişiler tarafından bu eğitimler verilir ve tatbikatlar yapılır. Her iş yerinde uygulamalı yangın tatbikatı yılda en az bir kez yapılması zorunludur.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM,TEST VE ANALİZİ

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

PERİYODİK KONTROLLER

Periyodik kontrol; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerinde kullanılan ekipmanlara yapılması zorunlu bir işlemdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre tüm işyerlerinde iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik gereğince uyulması gereken koşulları belirlemektir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Mesleki Yeterlilik, meslek standartlarını  temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen kriterlerdendir. Mesleki standartların oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlamaların bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında da belgelendirdiği bir eğitim sistemidir.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” 10.Maddesi gereği, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde işveren; işyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile patlamadan korunma dokümanı yaptırmakla yükümlüdür.

Bu hizmetler çözüm ortaklarımız tarafından sunulmakta olup en kısa sürede tamamlanması sağlanmaktadır.